CABARET – plakat og program for musikaloppsetning

Plakat, banner, programhefte og annet profileringsmateriale til Inderøy videregående skoles oppsetning av musikalen Cabaret, ved 3. klasse musikk, dans og drama. Utfordringen med å lage plakat til Cabaret er å unngå å kopiere de mange kjente variantene som allerede finnes, samtidig som det er en del faste elementer som forventes at er med. Siden plakaten skulle henge i lokalmiljøet på to store banner ønsket jeg å gjøre det obligatoriske hakekors-elementet ganske subtilt.